Voor wie…

Voor wie opheldering zoekt in de persoonlijke leef- en werksituatie.
Ben je onzeker geworden in een vastgelopen relatie, of je loop naast je schoenen op je werk?- Voel je je niet goed meer in je vel? -Ben je prikkelbaar, verdrietig of heb je pijn? -Is je slaap verstoord, ben je uitgeblust of ontbreekt je de plek om rustig te kunnen nadenken in wat je overkomt? Iedereen worstelt wel eens met moeilijkheden, levensvragen of met leed.

Middenin beslommeringen is de eutoniepedagoog een kundige gids om je te begeleiden naar een betere lichaamsbeleving. De ordenende werking die hier van uitgaat kan veel ophelderen in je geest en veel verlichting bieden. Immers, de wijze waarop iemand zijn lichaam beleeft is doorslaggevend in de interpretatie van de realiteit en de gebeurtenissen die plaatsvinden.

Eutonie als methode is er voor iedereen ongeacht beroep of leefsituatie. Voor jong en oud, wie werkt in opvoeding, onderwijs of zorgsector, voor wie actief is in sport, dans of gevechtskunst, voor de zakenvrouw, de student, de kunstenaar, de loontrekkende, de manager.
Kom zoals je bent!

Hoe ga ik te werk

Al oefenend word je begeleid om je aandacht te richten op het voelen van je raakvlakken met de grond en de wisselwerking ervaren met je directe omgeving. Aangeraakt worden verlevendigt je huidbeleving en bevordert je contactname. Wat ik aanraak raakt ook mij.
Lichamelijk betrokken gewekt worden tot een concrete contactbeleving geeft zin en werkt als een eye-opener.

Wat mag je verwachten?

Gaandeweg ontwikkel je een fijner lichaamsgevoel en kom je beter tot rust, instaat om je gedachten beter te ordenen.
Je beweegt vlotter, je krijgt meer zin en je beleeft meer plezier in de acties die je onderneemt.
Je denkt rustiger na, je krijgt wat meer geduld en je kunt jezelf beter begrijpen in wat er gebeurt.

Het vernieuwt je zelfwaarneming, het laat toe dat je ophelderende werking van binnenuit leert erkennen en te appreciëren. Gaandeweg doet het je de realiteit van je leefwereld en die van de andere juister in te schatten
Zó maakt eutonie je blij en doet het ruimte nemen om geduldig nieuwe mogelijkheden te willen exploreren.

Mogelijk leer je jezelf bevragen op foutieve inschattingen of op verkeerd genomen besluiten. Mogelijk ook op onproductieve, onbewuste patronen van zelf-sabotage zonder dat je daar voordien zelfs erg in had.

Wordt je nog teveel getriggerd door irritaties of moeilijk te hanteren emoties waardoor het jou slaap inboet? Met eutonie verbeter je je slaap, je recuperatievermogen en je draagkracht.

Je leert stilaan beter omgaan met ongemakken, pijn of blokkades. Met de tijd ontdek je hoe concreet eutonie is voor elke leefsituatie. Je recupereert vlugger, wordt alerter, pikt je levenslessen sneller op en houdt er een gezonder levensritme op aan. Het zal je verrassen hoe ongedwongen het je levenszin wekt.
Voor al deze aspecten wordt het een ontdekkingstocht in verwondering.

Trapsgewijs kun je onbevangener de impressies van buitenaf op je laten afkomen, jezelf vrijer voelen en de ruimte genieten om met vernieuwd vertrouwen betere keuzes te maken voor JOU leven.

Daardoor kan eutonie een waardevolle ondersteuning zijn voor wie stress of een beroepskwaal wil voorkomen of verlichten, voor hulpvragers en hulpverleners, voor wie een crisismoment doormaakt.

OMHOOG