Voor wie…

opheldering zoekt in de persoonlijke leef- en werksituatie.
Iedereen worstelt wel eens met moeilijkheden, levensvragen of leed.
Ben je onzeker geworden in een vastgelopen relatie, of je loop naast je schoenen op je werk?- Voel je je niet goed meer in je vel? -Ben je prikkelbaar, verdrietig of heb je pijn? -Is je slaap verstoord, ben je uitgeblust of je mist de plek om rustig te kunnen nadenken in wat je overkomt?
Midden deze beslommeringen is de eutoniepedagoog een kundige gids om je te begeleiden naar een betere lichaamsbeleving. De ordenende werking die hier van uitgaat kan veel ophelderen in je geest en verlichting bieden.
Immers, de wijze waarop iemand zijn lichaam beleeft is doorslaggevend in de interpretatie van de realiteit en de gebeurtenissen die plaatsvinden.

Eutonie als methode is er voor iedereen ongeacht beroep of leefsituatie. Voor jong en oud, wie werkt in opvoeding, onderwijs of zorgsector, voor wie actief is in sport, dans of gevechtskunst, voor de zakenvrouw, de student, de kunstenaar, de loontrekkende, de manager.
Kom zoals je bent!

Hoe ga ik te werk

Al oefenend word je begeleid om je aandacht te richten op het voelen van je raakvlakken met de grond en de wisselwerking ervaren met je directe omgeving. Aangeraakt worden verlevendigt je huidbeleving tot contactname. Wat ik aanraak raakt ook mij.

Zó gewekt worden tot een echte contactbeleving geeft zin en werkt als een eye-opener, waardoor je rustiger kunt nadenken of ineens iets begrijpt wat je voorheen niet besefte.

Wat mag je verwachten?

Gaandeweg ontwikkel je een fijner lichaamsgevoel en kom je beter tot rust, instaat om je gedachten beter te ordenen.
Je beweegt vlotter en je krijgt meer plezier in de acties die je onderneemt.

Het vernieuwt je zelfwaarneming, het laat toe dat je ophelderende werking van binnenuit leert erkennen en te appreciëren. Gaandeweg doet het je de realiteit van je leefwereld en die van de andere juister in te schatten.
Zó maakt eutonie je blij en doet ruimte nemen om geduldig nieuwe mogelijkheden te gaan exploreren.

Mogelijk leer je jezelf bevragen op foutieve inschattingen of op verkeerd genomen besluiten. Mogelijk ook op onproductieve, onbewuste patronen van zelf sabotage zonder dat je daar zelf erg in had.

Wordt je nog teveel getriggerd door irritaties of moeilijk te hanteren emoties waardoor jou slaap er bij inboet? Met eutonie verstevig je je recuperatievermogen en je draagkracht.

Voor al deze aspecten kan ruim tijd genomen worden.

Je leert stilaan beter omgaan met ongemakken, pijn of blokkades. Met de tijd ontdek je hoe concreet eutonie is in elke leefsituatie. Je recupereert vlugger, wordt alerter, pikt je levenslessen sneller op en houdt er een gezonder levensritme op aan. Het zal je verrassen hoe je met jou tastzin, jou levenszin wekt.

Trapsgewijs kun je onbevangener de impressies van buitenaf op je laten afkomen, jezelf vrijer voelen en de ruimte genieten om met vernieuwd vertrouwen betere keuzes te maken voor JOU leven.

Daardoor kan eutonie een waardevolle ondersteuning zijn voor wie stress of een beroepskwaal wil voorkomen of verlichten, voor hulpvragers en hulpverleners, voor wie een crisismoment doormaakt.

UP