Voor wie

Wie opheldering zoekt in de persoonlijke leef- en werksituatie, of wie geconfronteerd wordt met pijn en leed, kan baat vinden bij een persoonlijke begeleiding: eutonie kan in het bijzonder ondersteunen bij een verwerkingsproces.

Immers, de wijze waarop iemand zijn lichaam beleeft is doorslaggevend in de interpretatie van de realiteit en de gebeurtenissen van het leven.

De eutoniepedagoog kan een kundige gids zijn om de waarneming van het eigen lichaam te helpen terugvinden, het op te helderen en te bevrijden van opgedane ballast uit het verleden.

Eutonie als methode is er voor iedereen ongeacht beroep of leefsituatie. Voor jong en oud, wie werkt in opvoeding, onderwijs of zorgsector, voor wie actief is in sport, dans of gevechtskunst, voor de zakenvrouw, de student, de kunstenaar, de loontrekkende, de manager.

Hoe ga ik te werk

Al oefenend word je begeleid om je aandacht te richten op het voelen van je raakvlakken met de grond en de wisselwerking met je directe omgeving. Aangeraakt worden wekt steeds meer je huid als grens en bewogen worden laat je steeds duidelijker ervaren dat de grond je draagt. Gaandeweg ontwikkel je een fijner lichaamsgevoel en kom je beter tot rust en krijg je meer plezier in de actie.

De intentie tot contactname vanuit de tastzin kan een ware ontdekking worden, daar waar dit initiatief te zeer toegedekt was gebleven en in
onbruik geraakt.

Wat mag je verwachten?

Deze nieuwe zelfwaarneming laat je toe haar ophelderende werking van binnenuit te erkennen, te appreciëren en het wordt gaandeweg mogelijk om de realiteit juister in te schatten.

Mogelijk leer je jezelf bevragen op verkeerde inschattingen. Of ook op onproductieve gedragspatronen die meestal optreden in stresssituaties. Dit omwille van soms moeilijk te hanteren emoties op zo’n moment. Dan kan er voor deze aspecten ook tijd genomen worden.

Met wat geduld leer je jezelf ruimte bieden om op je eigen ritme nieuwe mogelijkheden af te tasten en te benutten.

Je leert stilaan beter omgaan met ongemakken, pijn of blokkades. Met de tijd ontdek je hoe concreet eutonie is in elke leefsituatie. Je recupereert vlugger, wordt alerter, pikt je levenslessen sneller op en houdt een gezonder levensritme aan.

Langzaam kan je meer onbevangen de impressies van buitenaf tot je laten komen, jezelf vrijer voelen en de ruimte genieten om met vernieuwd vertrouwen keuzes te maken in je leven.

Daardoor kan eutonie een waardevolle ondersteuning zijn voor wie stress of een beroepskwaal wil voorkomen of verlichten, voor hulpvragers en hulpverleners, voor wie een crisismoment doormaakt.