Voor wie

Wie opheldering zoekt in de persoonlijke leef- en werksituatie, of wie geconfronteerd wordt met pijn en leed, kan baat vinden bij een persoonlijke begeleiding. Iedereen worstelt wel eens met moeilijkheden en levensvragen. Ofwel ben je onzeker geworden in een vastgelopen relatie, of je loopt naast je schoenen op je werk. Of je voelt je niet meer goed in je vel, je bent prikkelbaar, verdrietig. Je slaapt niet meer of je mist de plek om rustig te kunnen nadenken in wat je overkomt.

Ondanks deze beslommeringen kan de eutoniepedagoog een kundige gids zijn om de waarneming van het eigen lichaam te helpen terugvinden. De ordenende werking die hier van uitgaat kan ophelderen en verlichting bieden. Immers, de wijze waarop iemand zijn lichaam beleeft is doorslaggevend in de interpretatie van de realiteit en de gebeurtenissen van het leven.

Eutonie als methode is er voor iedereen ongeacht beroep of leefsituatie. Voor jong en oud, wie werkt in opvoeding, onderwijs of zorgsector, voor wie actief is in sport, dans of gevechtskunst, voor de zakenvrouw, de student, de kunstenaar, de loontrekkende, de manager.

Hoe ga ik te werk

Al oefenend word je begeleid om je aandacht te richten op het voelen van je raakvlakken met de grond en de wisselwerking met je directe omgeving. Aangeraakt worden wekt steeds meer je huid als grens en bewogen worden laat je steeds duidelijker ervaren dat de grond je draagt. Zó gewekt worden tot een echte contactbeleving werkt als een eye-opener, waardoor je rustiger kunt nadenken of ineens iets begrijpt of inziet wat je voorheen niet besefte.
Gaandeweg ontwikkel je een fijner lichaamsgevoel en kom je beter tot rust, instaat om je gedachten beter te ordenen, je krijgt terug meer levenszin en plezier in de actie.
Zó kan de intentie tot contactname vanuit de tastzin, jou blij maken en nieuwe mogelijkheden doen ontdekken, daar waar dit onder druk van omstandigheden ingesneeuwd of ogenschijnlijk onaanspreekbaar is geworden.

Wat mag je verwachten?

Deze nieuwe zelfwaarneming laat je toe haar ophelderende werking van binnenuit te erkennen, te appreciëren en het wordt gaandeweg mogelijk om de realiteit juister in te schatten.

Mogelijk leer je jezelf bevragen op foutieve inschattingen of op verkeerd genomen besluiten. Mogelijk ook op onproductieve, onbewuste patronen van zelfsabotage zonder dat je daar zelf erg in had. Mogelijk wordt je nog teveel getriggerd op irritaties of moeilijk te hanteren emoties waardoor jou slaap er bij inboet terwijl het jou draagkracht aantast.

Voor al deze aspecten kan ruim tijd genomen worden.

Met wat geduld leer je jezelf ruimte bieden om op je eigen ritme nieuwe mogelijkheden af te tasten en te benutten.

Je leert stilaan beter omgaan met ongemakken, pijn of blokkades. Met de tijd ontdek je hoe concreet eutonie is in elke leefsituatie. Je recupereert vlugger, wordt alerter, pikt je levenslessen sneller op en houdt een gezonder levensritme aan. Het zal je verrassen hoe jou tastzin jou levenszin wekt.

Langzaam kan je meer onbevangen de impressies van buitenaf tot je laten komen, jezelf vrijer voelen en de ruimte genieten om met vernieuwd vertrouwen goede keuzes te maken voor jou leven.

Daardoor kan eutonie een waardevolle ondersteuning zijn voor wie stress of een beroepskwaal wil voorkomen of verlichten, voor hulpvragers en hulpverleners, voor wie een crisismoment doormaakt.

UP